نمایش 1–20 از 81 نتیجه

نمایش 20 24 28

آنتن مرکزی سیماران اسپلیتر 10HSP

ریال ۲,۳۴۰,۰۰۰

آنتن مرکزی سیماران اسپلیتر 12HSP

ریال ۲,۴۴۰,۰۰۰

آنتن مرکزی سیماران اسپلیتر 6HS

ریال ۱,۲۸۰,۰۰۰

آنتن مرکزی سیماران اسپلیتر 8HSD

ریال ۱,۵۱۰,۰۰۰

آنتن مرکزی سیماران تپ آف 4HTP

ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری 1 واحد VFA1

ریال ۸,۸۳۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری 4 واحدی VFC4/N

ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 1 واحدی VFC1/N

ریال ۱۲,۷۵۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 2 واحدی VFC2D

ریال ۹,۰۷۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 2 واحدی کارتخوان VFC2D/N

ریال ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 3 واحدی VFC3

ریال ۹,۹۵۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 3 واحدی کارتخوان VFC3/N

ریال ۱۴,۸۰۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 4 واحدی VFC4

ریال ۱۰,۱۵۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 6 واحدی VFC6D

ریال ۱۰,۷۰۰,۰۰۰

پنل سیماران تصویری فوژان 8 واحدی VFC8D

ریال ۱۱,۱۰۰,۰۰۰

پنل سیماران صوتی 16 واحد F16D

ریال ۶,۷۵۰,۰۰۰

پنل سیماران صوتی 4 طرح قدیم

ریال ۲,۲۵۰,۰۰۰

پنل سیماران صوتی 4 واحدی F4

ریال ۳,۷۲۰,۰۰۰

تگ سیماران جاسویچی

ریال ۳۶۰,۰۰۰

تگ سیماران کارتی

ریال ۲۶۰,۰۰۰