نمایش 1–20 از 26 نتیجه

نمایش 20 24 28

آنتن استارست 10000

ریال ۱,۸۸۰,۰۰۰

آنتن سیماران 40T

ریال ۲,۷۷۰,۰۰۰

آنتن سیماران رومیزی و هوایی SMA2013

ریال ۲,۳۳۰,۰۰۰

آنتن هوایی براوو BRAVO

ریال ۱,۳۳۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال پاناتک دارای کابل ای وی 4411

ریال ۴,۱۰۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال پاناتک دارای کابل ای وی 4415

ریال ۳,۷۵۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال دنای STB1029H

ریال ۴,۰۸۰,۰۰۰

منبع تغذیه آنتن فروزش

ریال ۵۴۶,۰۰۰

آنتن استارست 20000

ریال ۱,۱۴۰,۰۰۰

آنتن سیماران رومیزی و هوایی EAGLE 70

ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰

کنترل گیرنده دنای 3601

ریال ۲۸۵,۰۰۰

کنترل گیرنده دنای 7818 درجه یک

ریال ۲۸۵,۰۰۰

گیرنده دیجیتال استارست T8000

ریال ۲,۵۸۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال استارست T8800

ریال ۲,۵۸۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال استارست اچ دی T80000

ریال ۳,۶۸۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال استارست اچ دی T88000

ریال ۳,۶۸۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال پاناتک دارای کابل ای وی 4410

ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال پاناتک دارای کابل ای وی 4414

ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال دنای 1011-HEVC

ریال ۲,۵۳۰,۰۰۰

گیرنده دیجیتال دنای 1024-HEVC

ریال ۲,۷۷۰,۰۰۰