با جذب ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه، ردیت اکنون ۶ میلیارد دلار ارزش دارد

ردیت در جدیدترین دور جذب سرمایه، ۲۵۰ میلیون دلار دیگر جذب کرد و ارزشش را به ۶ میلیارد دلار رساند. ردیت قصد دارد امسال تعداد کارمندان ...

ادامه مطالعه